Tipărire

CALIFICĂRI  PROFESIONALE

obţinute prin:

LICEU: după clasa a-XII-a zi

Certificat calificare nivel  4

  • Tehnician electrician electronist auto
  • Tehnician transporturi

ŞCOALA PROFESIONALĂ: după clasa a-XI-a zi

Certificat calificare nivel  3

  • Mecanic auto

 

Calificare suplimentară şofer categ. B

pentru liceu tehnologic şi scoală profesională

Şcoala dispune de:

 

¨      Un colectiv profesoral format din peste 30 cadre didactice cu o deosebită pregătire pedagogică şi de specialitate;

¨      25 de săli organizate sub formă de: laboratoare (de informatica, fizică, chimie, biologie, circula-ţie rutieră, automobile), cabinete, săli de clasă;

¨      ateliere-şcoală pentru instruirea practică, dotate cu echipamente de ultimă generaţie privind diagnoza auto;

¨      bibliotecă cu peste 60.000 de volume;

¨      sală de sport ultramodernă şi teren de sport;

¨      parc auto dotat cu autoturisme “Dacia”, “Renault” şi camioane;                            

¨      poligon auto propriu;

¨      cabinet medical;

¨      cabinet de consiliere psiho-pedagogică;

¨      serviciu de pază şi protecţie în incinta şcolii.

 

Şcoala are:

 

  •   acces internet şi e-mail;
  •   contacte cu unităţi agenţi economici de prestigiu din domeniul auto: SC Ţiriac Auto (partener MITSUBISHI, DAB Auto Serv (partener HYUNDAY), Cars Inv (partener VW), SC Colina Motors ( partener FORD) şi alţii.

Forma de

învăţământ

Filiera/

Domeniul

Forma de şcolarizare

Nr.  clase

LICEU

clasa a IX-a

filieră tehnologică,

profil tehnic domeniul mecanic

Curs de zi

1

filieră tehnologică,

profil protectia mediului

Curs de zi

1

filieră vocationala,

profil sportiv

Curs de zi

1

filieră  teoretică,

specializarea:

 

 matematică informatică

Frecvenţă

redusă

1

 

LICEU

clasa a XI-a

filieră tehnologică,

profil tehnic

 

calificări:

 

-tehnician electrician

electronist auto

 

-tehnician

Transporturi

-tehnician mecatronist

-tehnician ecolog si protectia mediului

 

Curs de zi

 

1

 

  

1

 

 

1

 

1

filieră tehnologică,

profil tehnic

 

calificări:

 

-tehnician prelucrari la cald

 

Curs seral

1

ŞCOALĂ

PROFESIONALĂ

clasa a IX-a

filieră tehnologică,

profil tehnic

 

calificăre:

 

-mecanic auto

-tinichigiu auto

 

Curs de zi

 

 

1/2

 

 

1/2

SCOALA POST LICEALA

SCOALA DE  MAISTRI

Specializarea  Maistru electromecanic auto

Curs seral

1