Tipărire

INFORMAŢII PRIVIND CURRICULUM

 

Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ, Liceul Tehnologic DACIA, pentru anul școlar 2017-2018

 

 

 

Clasa

Plan cadru

Plan de invatamant

Curriculum

(programa scolara)

a IX-a, zi

mecanică

OMECI

nr. 3411/16.03.2009

OMENCS

nr. 4457/05.07.2016

OMENCS

nr. 4457/05.07.2016

a IX-a, zi

electric

OMECI

nr. 3411/16.03.2009

OMENCS

nr. 4457/05.07.2016

OMENCS

nr. 4457/05.07.2016

a X-a, zi.

mecanică

OMECTS

nr. 3081/27.01.2010

OMEN nr. 3915 / 18.05.2017 Anexele 1și 2

OMEN nr. 3915 / 18.05.2017 Anexele 1și 2

a X-a, zi

elctric

OMECTS

nr. 3081/27.01.2010

OMEN nr. 3915 / 18.05.2017 Anexele 1și 2

OMEN nr. 3915 / 18.05.2017 Anexele 1și 2

 a IX-a

(îp de 3 ani)

 Anexa 1 la OMEN

nr. 3152/24.02.2014

OMENCS  nr.4457 / 05.07.2016

OMENCS  nr.4457 / 05.07.2016 

 a X-a

(îp de 3 ani)

OMEN

nr. 3152/24.02.2014

OMEN nr. 3915 / 18.05.2017 Anexele 3 și 4

OMEN nr. 3915 / 18.05.2017 Anexele 3 și 4

 a XI-a

(îp de 3 ani)

OMEN

nr. 3152/24.02.2014

OMECS nr.3684 / 08.05.2015

OMECȘ nr 5058 / 27.08.2015

a XI-a, zi

tehnician transporturi

Anexa 4 la OMECI

nr. 3412/16.03.2009

Anexa 1 la OMECI

nr. 3423/18.03.2009 

Anexa 2 la OMEdC

nr. 3172/30.01.2006 

a XI-a, zi

tehnician electrician electronist auto

Anexa 4 la OMECI

nr. 3412/16.03.2009

Anexa 3 la OMECI

nr.3423/18.03.2009

Anexa 5 la OMEdC

nr.1847/29.08.2007

a XII-a, zi

tehnician transporturi

Anexa 4 la OMECI

nr. 3412/16.03.2009

Anexa 1 la OMECI

nr. 3423/18.03.2009 

Anexa 2 la OMEdC

nr. 3172/30.01.2006 

a XII-a, zi

tehnician electrician electronist auto

Anexa 4 la OMECI

nr. 3412/16.03.2009

Anexa 4 la OMECI

nr.3423/18.03.2009

Anexa 5 la OMEdC

nr.1847/29.08.2007

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ (CDL)

 

            Proiectarea curriculum-uluiîndezvoltarelocală (CDL), s-a realizatîncolaborare cu agențiieconomici El permite o adaptaremaiușoară a viilorilorabsolvenți la nevoile de formare a piețeimunciișicreareaoportunitățilorpentruruteprofesionaleindividualizate.

            Elaborarea CDL-urilor la nivelulunității de învățământreflectăparteneriatulșcoală – agent economic, prin care se creazăaceleoportunitățipentrudobândireacompetențelorprofesionalesuplimentaresolicitate de piațamuncii care nu suntoferite de curriculum școlar.

        Pentru anul școlar 2017 – 2018, în Liceul Tehnologic DACIA, se vor utiliza următoarele CDL – uri:

 

 

Clasa a IX-a - APLICAȚII PRACTICE ÎN LĂCĂTUȘERIEpentrudomeniulmecanic- autoriMocanu Lucia, IacobIonut

ClasaaX-a – APLICAŢII PRACTICE PENTRU MECANICA DE MOTOARE pentrudomeniulmecanic - autoriMocanu Lucia, IacobIonut

Clasa a X-a - APLICAŢII PRACTICE PENTRU SISTEME ELECTRICE ŞI ELECTRONICE AUTO pentrudomeniul electric - autorMocanu Lucia, Burcea Mihai

Clasa a IX-a  școalăprofesionlă - APLICAȚII PRACTICE ÎN LĂCĂTUȘERIE pentrudomeniulmecanic- autoriMocanu Lucia, Sima Olimpia

ClasaaX-a școalăprofesionlă – APLICAŢII PRACTICE PENTRU MECANICA DE MOTOARE pentrudomeniulmecanic - autoriMocanu Lucia. Sima Olimpia

Clasa a XI-a școalăprofesionlă - ÎNTREȚINEREA,DIAGNOSTICAREA ȘI REPARAREA AUTOMOBILELOR- autoriMocanu Lucia, Sima Olimpia