Tipărire

          Cu o traditie de peste 45 de ani, LICEUL TEHNOLOGIC DACIA va pregateste pentru un viitor calificat in domeniul transporturilor. 

            A fost înființată în anul 1925 ca Şcoală de Arte şi Meserii. În 1970 îşi schimbă sediul (pe actualul amplasament) şi devine Liceul Industrial numărul 9, funcționând cu clase de liceu industrial profil mecanic (mecanic auto și prelucrător prin așchiere), şcoală profesională (mecanic auto, tinichigiu auto, electrician  auto) și şcoală de maiştri (electromecanic auto).

           După anul 1990, funcționează sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial DACIA, avînd în oferta educațională și clase de liceu teoretic: real (matematică,- informatică), uman (știintele naturii), liceu tehnologic(tehnician transporturi) și clase de seral cu profil auto.

           În anul 2012, școala își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic DACIA.

       În prezent, Liceul Tehnologic DACIA funcționează cu clase de liceu filiera tehnologică - domeniul mecanic (specializarea - tehnician transporturi) și electric (specializarea - tehnician electrician-electronist auto), clase de școală profesională (calificarea – mecanic auto), școală post liceală - Școala de Maiștri ( specializare-Maistru electromecanic auto) și clase de liceu cu frecvență redusă filiera teoretică (matematică-informatică) pentru adulți.

           În ultimii ani au fost dezvoltate cu succes parteneriate cu firme din domeniul auto, în cadrul cărora elevii au desfășurat stagiile de pregătire practică. După absolvire, firmele partenere au angajat o mare parte dintre elevii respectivi.