Tipărire

    VIZIUNEA ȘCOLII

                                   MOTTO: ”Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.” (Seneca)

                Liceul tehnologic “Dacia” urmăreşte dezvoltarea profesională continuă, inițiativă, eficiență, lucru în echipă, comuinicare și creativitate pentru un învățămant de calitate.

               Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

 

MISIUNEA

Liceului Tehnologic Dacia este de a forma competențele necesare integrării europene

 

       Liceul Tehnologic DACIA își propune să dezvolte un parteneriat cu comunitatea locală într-un mediu favorabil educației, bazat pe noi valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaționale, religioase astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca un bun cetățean european, creativ, dar și critic si autocritic, capabil să se adapteze cerințelor societății în schimbare.

      Şcoala va asigura fiecărui elev o educaţie de calitate în spirit european şi o instruire adecvată nevoilor personale, dezvoltând totodată capacitățile de adaptare şi orientare pentru a-şi găsi locul potrivit într-o societate aflată într-un proces continuu de schimbare. Elevii vor fi formați pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

    Chiar dacă gama de activități de instruire este redusă, școala asigurînd pregătirea specialiștilor în domeniul mecanic și electric prin filiera tehnologică, profil tehnic, acestea au ca finalitate calificări cerute de piața muncii – tehnician transporturi, tehnician electrician electronist auto și mecanic auto, calificării pentru care Liceul Tehnologic DACIA are o veche tradiție.