Tipărire

 

DIRECTORII LICEULUI TEHNOLOGIC “DACIA” DE LA ÎNFIINȚARE PÂNĂ ÎN PREZENT

 

2017

prezent 

Mocanu Lucia

Inginer

2005

2017

Păunescu Victor

Fizică

2004

2005

Tudorache Alexandru

Matematică

1987

2004

Răducanu Gheorghe

Matematică

1984

1987

Popescu Marieta

Limba și literatura română

1982

1984

Druțu Gheorghe

Inginer

1972

1982

Tudor Ion

Inginer

 

SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEHNOLOGIC DACIA”

 

¨      Înfiinţat în 1925 ca Şcoală de Arte şi Meserii.

¨      În 1970 îşi schimbă sediul (pe actualul amplasament) şi devine Liceul Industrial nr.9.

¨      Între 1970-1989 a funcţionat cu clase de:

-          liceu industrial profil mecanic (mecanic auto și prelucrător prin așchiere);

-          şcoală profesională (mecanic auto, tinichigiu auto, electrician auto);

-          şcoală de maiştri.

¨      După 1990, Grupul Şcolar Industrial DACIA (fost Grup Şcolar Reparaţii Auto) a funcţionat cu clase de:

-          liceu teoretic: real, uman;

-          liceu: informatică,

-          liceu industrial: mecanic şi electromecanic auto,

-          şcoală profesională cu profil auto,

-          şcoală de maiştri,

-          seral cu profil auto.

¨      Din anul 2007, Liceul Tehnologic “DACIA” este unul dintre cele 4 unități școlare din România, participante la “Proiectul privind cooperarea în domeniul formării profesionale și tehnice”, derulat de MECT prin Centrul Național de Dezvoltare pentru Învățământul Profesional și Tehnic, împreună cu Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), care asigură colaborarea cu Group National pour la Formation Automobile (GNFA).

¨      Experții GNFA au pus la dispoziție experiența lor în domeniul formării profesionale și au contribuit la stabilirea unui program educațional pentru pregătirea personalului specializat, având în vedere că industria auto se confruntă cu lipsa forței de muncă care să corespundă cerințelor actuale din domeniu.

¨      Ca urmare a participării la proiect, atelierele școlii au fost modernizate și dotate în acord cu standardele internaționale.

¨      Pentru anul școlar 2008-2009, a fost obținută pentru clasa a XI-a liceu zi – ruta directă filiera tehnologică – profil tehnic și pentru clasa a XI-a liceu seral ruta directă filiera tehnologică – profil tehnic  - calificarea: “Tehnician electrician electronist auto”, pentru care s-a obtinut acreditarea in anul 2015.

¨      În anul 2012, școala își schimbă denumirea în LICEUL TEHNOLOGIC DACIA.

¨      În prezent, școala funcționează, atât cu clase de liceu filiera teoretică (matematică-informatică), tehnologică - domeniul mecanic (specializare - tehnician transporturi) și electric (specializare - tehnician electrician-electronist auto), școală profesională(mecanic auto), cât și cu clase de școală postliceală  (specializare - maistru electromecanic auto).

¨      Școala s-a evidențiat prin formarea multor specialiști în domeniile pe care le pregătește (mecanic auto), de la muncitori, până la ingineri și profesori.